herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/53/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 listopada 2007 r. W sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy Stare Czarnowo na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE  Nr II/53/2007
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 listopada 2007 r.


W sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy Stare Czarnowo na 2008 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. r 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 203, z 2004 r. Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się dochodu budżetu gminy Stare Czarnowo  w wysokości 8.945.207 zł

z tego:

  • dochody związane z realizacją zadań własnych 7.919.583 zł
  • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.025.624 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy Stare Czarnowo w wysokości 12.207.814 zł

z tego:

  • wydatki związane z realizacja zadań własnych 11.182.190 zł
  • wydatki związane z realizacją zdań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.025.624 zł

§ 3. Projekt budżetu gminy przekazuje się w dniu 15 listopada 2007 roku do Biura Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-01-2008 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2008 11:57