herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIV/101/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.

UCHWAŁA NR XIV/101/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 8 lutego 2008 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, poz. 973)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały nr XIV/101/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 8 lutego 2008 r.

Plan pracy
Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Stare Czarnowo na rok 2008.

I kwartał 2008 r.

 1. Analiza wydatków finansowych w II półroczu 2007 r.
 2. Kontrola bieżących wydatków z budżetu gminy;
  • styczeń, luty, marzec } do 15 każdego miesiąca tematy kontroli  będą ustalane na poszczególnych posiedzeniach.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał przed sesyjnych .
 4. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2007 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
 5. Ocena wykonania inwestycji prowadzonych przez gminę wraz z analizą wydatków z tym związanych.

II kwartał 2008 r.

 1. Kontrola bieżących wydatków finansowych gminy;
  • kwiecień, maj, czerwiec } do 15 każdego miesiąca tematy kontroli będą ustalane na poszczególnym posiedzeniu. 
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.
 3. Rozpatrywanie spraw związanych z funkcjonowaniem gminy, w tym; zgłaszanych przez radnych i obywateli.
 4. Ocena wykonania inwestycji, remontów prowadzonych przez gminę.

III kwartał 2008 r.

 1. Kontrola bieżących wydatków finansowych gminy;
  • lipiec, sierpień, wrzesień } do 15 każdego miesiąca tematy kontroli  będą ustalane na poszczególnym posiedzeniu.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.
 3. Sprawy różne dot. funkcjonowania gminy, obsługo klientów itp.
 4. Ocena przygotowania placówki oświatowej do roku szkolnego 2008-2009.
 5. Kontrola stanu zaawansowania remontu dróg.

IV kwartał 2008 r.

 1. Kontrola bieżących wydatków finansowych gminy.
  • październik, listopad, grudzień } do 15 każdego miesiąca tematy  kontroli będą ustalane na poszczególnym posiedzeniu.
 2. Ocena wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2008 r.
 3. Ocena wykonania budżetu w 2008 r.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.
 5. Przygotowanie projektu planu pracy komisji na 2009 r.

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Wiesław Grzywiński – Przewod. Komisji
 2. Bożena Froncala - członek Komisji
 3. Bogumiła Cioch - członek Komisji
 4. Zenon Róg - członek Komisji
 5. Danuta Cymerman - członek Komisji

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 26-02-2008 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 19-03-2008 14:52