Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XV/126/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wniosku Rady Gminy Stare Czarnowo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyłączenie części obszaru Gminy Stare Czarnowo do Gminy Miasto Szczecin.

UCHWAŁA NR XV/126/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 marca 2008 r.


w sprawie wniosku Rady Gminy Stare Czarnowo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyłączenie części obszaru Gminy Stare Czarnowo do Gminy Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 3, 4b ust. 1, pkt 1 i 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) oraz § 1 ust. 1, § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tej sprawach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 943, Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 824 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osad Sosnówko i Mazurkowo z obrębu ewidencyjnego Śmierdnica Las i tzw. Leśniczówka Klęskowo z obrębu ewidencyjnego Radziszewo Las, wnioskuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Gminy Stare Czarnowo polegającej na włączeniu do Gminy Miasto Szczecin niżej wymienionych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 102,0306 ha.:
  1. z obrębu ewidencyjnego Śmierdnica Las działki nr 3/1, 3/2, 3/3, część działki nr 3/4 o pow. 0,3389 ha, 5/6, 5/7, 5/8, 5/10, 5/11, 5/3, 5/4, 5/5, 20/6, 20/5, 115/1, 115/2, 115/3, część działki nr 242 o pow. 0,58 ha.;
  2. z obrębu ewidencyjnego Radziszewo Las działki nr 246/1, 246/2 i część działki nr 390 o pow. 1,0 ha.
 2. Rada Gminy stwierdza, że proponowana zmiana granic Gminy Stare Czarnowo uwzględnia przesłanki wynikające z infrastruktury społecznej, technicznej oraz układu urbanistycznego i charakteru zabudowy.
 3. Na obszarze objętym proponowaną zmianą zamieszkuje 108 osób.
 4. Opinia Rady Powiatu w Gryfinie – Uchwała nr XVII/192/2008 – stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 5. Opinia Nadleśnictwa Gryfino stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 6. Zaświadczenie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Gryfinie potwierdzające powierzchnię nieruchomości gruntowych do przekazania dla Gminy Miasto Szczecin stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
 7. Opinia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego potwierdzająca zgodność dotychczasowego przebiegu granic Gminy Stare Czarnowo z rejestrem granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego wraz z mapami topograficznymi w skali 1:25.000 i 1:50.000 oraz mapą ewidencyjną w skali 1:5.000 stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Uwzględniając wyniki konsultacji z mieszkańcami oraz mając na  uwadze układ urbanistyczny, przestrzenny charakter zabudowy oraz istniejącą infrastrukturę społeczną i techniczną Rada Gminy opiniuje pozytywnie przeprowadzenie zmiany granic Gminy Stare Czarnowo polegającej na włączeniu do Gminy Miasto Szczecin części obrębu ewidencyjnego Śmierdnica Las stanowiących działki nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 (część), 5/6, 5/7, 5/8, 5/10, 5/11, 5/3, 5/4, 5/5, 20/6, 20/5, 115/1, 115/2, 115/3, 242 (część) oraz część obrębu ewidencyjnego Radziszewo Las stanowiących działki nr 246/1, 246/2, 390 (część), o łącznej powierzchni 102.0306 ha.

§ 3. Przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w dniu 27 lutego  2008 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stare Czarnowo Nr XIV/99/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo i Leśniczówka Klęskowo konsultacji dotyczących połączenia z Gminą Miasto Szczecin, przedstawiały się następująco:

 1. liczba osób uprawnionych do konsultacji - 80
 2. liczba osób którym wydano ankiety - 38
 3. liczba ankiet ważnych - 38
 4. liczba głosów pozytywnych „tak” - 38
 5. liczba głosów negatywnych „nie” - 0
 6. liczba oświadczeń pozytywnych „tak” - 1
 7. liczba oświadczeń negatywnych „nie” - 0

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 20 listopada 2007 r. z inicjatywy grupy mieszkańców osady Sosnówko odbyło się spotkanie z władzami Miasta Szczecina i Gminy Stare Czarnowo, w trakcie którego wyrażono wolę przyłączenia ich domostw do Gminy Miasto Szczecin uzasadniając, iż pod względem infrastruktury technicznej i społecznej istnieją wyraźne powiązania ze Szczecinem. 
W trakcie rozpatrywania wniosku dodatkowo wzięto pod uwagę osadę Mazurkowo oraz teren na którym zlokalizowana jest tzw. Leśniczówka Klęskowo. Infrastruktura techniczna osad tj. istniejące powiązania drogowe, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, powiązania telekomunikacyjne oraz korzystanie z innych usług wskazują na wyraźne związki z Gminą Miasto Szczecin.
W większości, domostwa tychże osad zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie granicy miasta, a mieszkańcy wszystkie sprawy administracyjne czy też związane z lecznictwem załatwiali w Szczecinie.
Biorąc pod uwagę konieczność kształtowania granic w sposób zapewniający gminom jednorodny charakter, uwzględniający układ osadniczy i przestrzenny, w tym połączenia komunikacyjne i ciągi infrastrukturalne pomiędzy poszczególnymi jednostkami, właściwym wydaje się włączenie osad do Gminy Miasto Szczecin.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-04-2008 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-04-2008 12:29