herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XVI/127/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007.

UCHWAŁA NR XVI/127/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2008 r.


w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Stare Czarnowo z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2007 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2007 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-05-2008 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 09-05-2008 09:32