herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad
XVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 26 maja 2008 r. godz. 1300
- sala konferencyjna Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XVII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy tj. z dn. 28.04.2008 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji
 4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje na XVI sesji tj. z dn. 28.04.08 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jeziora Miedwie oraz przebiegu jego granic - druk nr 1/XVII;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.- druk nr 3/XVI;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w Gminie Stare Czarnowo – druk nr 2/XVII;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/131/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. – druk nr 4/XVII;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zebrania wiejskiego w miejscowości Kołbacz – druk nr 7/XVII;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie i Filii Biblioteki w Kołbaczu za rok 2007 (w tym wykonanie budżetu)- druk nr 5/XVII i 6/XVII;
  • dyskusja.
 14. Zapytania sołtysów.
 15. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 21-05-2008 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 21-05-2008 10:51