herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XVII/136/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/131/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 roku.

UCHWAŁA NR XVII/136/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 maja 2008 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/131/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/131/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stare Czarnowo wprowadza się następującą zmianę:

  1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie :
    „ W celu uregulowania stanu prawnego i ewidencyjnego ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo wyraża się zgodę na  nieodpłatne przejęcie na mienie gminy części działki nr 232/1 oraz części działki nr 232/3 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo, stanowiących własność Renaty i Piotra Raszczuk”

§ 2. Pozostała treści uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XVII/136/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 maja 2008 r.

W trakcie opracowywania projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stare Czarnowo wkradł się błąd pisarski, w wyniku którego błędnie określono numer jednej z działek. Przytoczona w Uchwale Nr XVI/131/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. działka nr 232/2 nie jest przedmiotem porozumienia dotyczącego wydzielenia części gruntu na poszerzenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 424 ( ul. Słoneczna ).
Prawidłowy zapis powinien brzmieć „W celu uregulowania stanu prawnego i ewidencyjnego ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie na mienie Gminy części działki nr 232/1 oraz części działki nr 232/3 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo, stanowiących własność Renaty i Piotra Raszczuk.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-06-2008 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2008 13:34