herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVI/185/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVI/185/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, poz. 973; z 2008 r. Nr 100, poz. 2261 i 2262)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały nr XXVI/185/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.

 

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej na rok 2009.

I kwartał 2009 r.

 1. Analiza wydatków finansowych w II półroczu 2008 r.
 2. Kontrola bieżących wydatków z budżetu gminy raz na 2 miesiące,
 3. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania stanowisk do projektu uchwał przed sesyjnych,
 4. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2008 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

II kwartał 2009 r.

 1. Kontrola bieżących wydatków finansowych gminy za miesiąc marzec i kwiecień br.
 2. Ocena stanu zaawansowania inwestycji prowadzonych przez gminę. Zapoznanie się z w tym zakresie z dokumentacją techniczną. przetargową oraz kosztami.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.
 4. Rozpatrywanie spraw związanych z funkcjonowaniem gminy, wnioskami obywateli oraz zadaniami zleconymi przez Radę Gminy.
 5. Kontrola bieżących wydatków finansowych gminy za m-c maj b r.

III kwartał 2009 r.

 1. Kontrola bieżących wydatków finansowych gminy za miesiąc czerwiec b r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.
 3. Ocena stanu zaawansowania inwestycji pn.” Kanalizacja m. Stare Czarnowo” oraz innych przedsięwzięć remontowo – budowlanych zaplanowanych przez gminę w 2009 r.
 4. Kontrola bieżących wydatków finansowych w m-cu lipcu i sierpniu b r.

IV kwartał 2009 r.

 1. Kontrola bieżących wydatków finansowych gminy w m-cu wrześniu i październiku b r.
 2. Ocena wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2009 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy
 4. Kontrola wydatków gminy w m-cu listopadzie b r.
 5. Ocena wykonania budżetu w 2009 r.
 6. Przygotowanie projektu planu pracy komisji na 2010 r.

Komisja w składzie:

 1. Wiesław Grzywiński - Przewodniczący
 2. Bożena Froncala - członek
 3. Bogumiła Cioch - członek
 4. Danuta Cymerman - członek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-02-2009 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-03-2009 11:20