herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVI/186/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVI/186/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2009 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, poz. 973; z 2008 r. Nr 100, poz. 2261 i 2262)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2009 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały nr XXVI/186/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.

PLAN PRACY
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
na rok 2009

I kwartał 2009 r.

 1. Opracowanie planu pracy na rok 2009 i sprawozdania za rok 2008. (styczeń 2009),
 2. Analiza wykonania budżetu za rok 2008 w celu opracowania wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy (marzec 2009),
 3. Wypracowanie stanowiska do projektów uchwał dotyczących działalności Urzędu Gminy (wspólne posiedzenia komisji stałych przed sesją).

II kwartał 2009 r.

 1. Spotkanie z Wójtem Gminy, pracownikiem Urzędu zajmującego się promocją gminy, sołtysami i zaproszonymi gośćmi. Tematem tego spotkania będzie wypracowanie rozwiązania problemów nurtujących mieszkańców miejscowości Kołbacz i Żelewo oraz możliwość rozwoju tych miejscowości. Szczegółowe tematy będą podane na m-c przed spotkaniem. Planowane spotkanie - m-c czerwiec 2009 r.
 2. Wypracowanie stanowiska do projektów uchwał dotyczących działalności Urzędu Gminy (wspólne posiedzenia komisji stałych przed sesją).

III kwartał 2009 r.

 1. Spotkanie z Wójtem Gminy, pracownikiem Urzędu zajmującego sic promocją gminy, sołtysami i zaproszonymi gośćmi. Tematem tego spotkania będzie wypracowanie rozwiązania problemów nurtujących mieszkańców miejscowości Żelisławiec, Dobropole oraz Komorówko oraz możliwość rozwoju tych miejscowości. Szczegółowe tematy będą podane na m-c przed spotkaniem. Planowane spotkanie - m-c lipiec 2009 r.
 2. Analiza wykonania budżetu w I półroczu 2009 r. planowany termin początek - m-ca sierpień 2009 r.
 3. Wypracowanie stanowiska do projektów uchwał dotyczących działalności Urzędu Gminy (wspólne posiedzenia komisji stałych przed sesją).

IV kwartał 2009 r.

 1. Praca nad uchwaleniem:
  1. podatków na rok 2010
  2. budżetu na rok 2010
 2. Wypracowanie stanowiska do projektów uchwał dotyczących działalności Urzędu Gminy (wspólne posiedzenia komisji stałych przed sesją).
 3. Plan pracy na rok 2010.

Komisja w składzie:

 1. Bogumiła Cioch - Przewodnicząca
 2. Joanna Rusinek - członek
 3. Mieczysław Piątkowski - członek
 4. Andrzej Żerebecki - członek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-02-2009 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-03-2009 11:21