herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVI/187/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVI/187/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2009 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, poz. 973; z 2008 r. Nr 100, poz. 2261 i 2262)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2009 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały nr XXVI/187/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.

PLAN PRACY
Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska
na 2009 r.

I kwartał 2009 r.

 1. Posiedzenie komisji w sprawie opracowania pracy na 2009 r., oraz  sporządzenie sprawozdania za II półrocze 2008 r.
 2. Wypracowanie stanowisk komisji do projektów uchwał Rady Gminy, które będą przedmiotem obrad sesji.
 3. Kontrola stopnia zaawansowania prac przy budowie sali sportowej przy Zespole Szkół w Kołbaczu.
 4. Zapoznanie się z ostateczną wersją planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stare Czarnowo.

II kwartał 2009 r.

 1. Kontrola dróg gminnych pod względem poprawy ich przejezdności, na które zostały wydatkowane pieniądze z budżetu w 2008 r.
 2. Kontrola w terenie pod względem przestrzegania zasad ochrony środowiska ( dzikie wysypiska śmieci, nielegalne wylewanie nieczystości, lokalizacja drzew zagrażających bezpieczeństwu itp.)
 3. Analiza wykonania budżetu za 2008 r. – wypracowanie wniosków.
 4. Stanowiska komisji do projektów uchwał Rady Gminy.

III kwartał 2009 r.

 1. Realizacja wniosków komisji z przeprowadzonych kontroli na terenie gminy w I i II kwartale b r.
 2. Analiza wydatków z budżetu gminy na modernizację dróg, meliorację i ochronę środowiska.
 3. Ocena realizacji planowanych inwestycji w budżecie na 2009 r.
 4. Stanowiska komisji do projektów uchwał Rady Gminy.

IV kwartał 2009 r.

 1. Gospodarka odpadami na terenie gminy.
 2. Analiza projektu budżetu na 2010 r. – wypracowanie stanowiska.
 3. Opracowanie planu pracy komisji na 2010 r.
 4. Stanowiska komisji do projektów uchwał Rady Gminy.

 

Komisja w składzie :

 1. Bożena Froncala – Przewodnicząca
 2. Mieczysław Dudziński – członek
 3. Wiesław Grzywiński – członek
 4. Marcin Drwal – członek
 5. Władysław Dobrzański – członek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-02-2009 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-03-2009 11:21