herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVI/194/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinna.

UCHWAŁA NR XXVI/194/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na kupno od Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 289/16 o powierzchni 0,3043 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Glinna.

§ 2. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Gmina Stare Czarnowo.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do przeprowadzenia negocjacji z Instytutem Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie w celu uzgodnienia ceny kupna przedmiotowej nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXVI/194/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.

W celu zrealizowania postulatu mieszkańców miejscowości Glinna, dotyczącego uruchomienia świetlicy wiejskiej w tejże miejscowości, oraz uzyskania swobodnego dostępu do tego obiektu (zlokalizowanego na działce nr 289/9 ), w wyniku prowadzonych działań administracyjnych uzyskano zgodę Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie na przekazanie działki nr 289/16 na rzecz Gminy Stare Czarnowo.  Działka 289/16 stanowi część parku przypałacowego, przylegającego do działki gminnej nr 37 stanowiącej drogę. Specyfika zabudowy miejscowości Glinna wykazuje, że jest to jedyne miejsce, na którym można będzie urządzić plac zabaw dla dzieci, który nie będzie narażony na zagrożenia ze strony pojazdów mechanicznych, a jej położenie dodatkowo zapewnia swobodny dostęp do projektowanej świetlicy wiejskiej. Ponad to zakup nieruchomości ułatwi dostęp do oczyszczalni ścieków usytuowanej na działce nr 289/10.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-02-2009 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-03-2009 11:27