herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVI/195/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR XXVI/195/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.


w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 55, § 56 pkt 4, § 69 ust. 1 Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, poz. 973; z 2008 r. Nr 100, poz. 2261 i 2262 )  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Do składu osobowego Komisji Rewizyjnej powołuje się radną Joannę Rusinek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXVI/195/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.

W związku z opublikowaniem w dniu 8 grudnia 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 100, poz. 2262 uchwały nr XXIII/163/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Stare Czarnowo, celowym jest uzupełnienie składu osobowego komisji rewizyjnej - zgodnie z znowelizowanym zapisem § 69. ust.1 statutu.  Obecny czteroosobowy skład osobowy komisji rewizyjny jest niezgodny z  obowiązującymi zapisami w statucie.
W związku z powyższym zasadne było podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-02-2009 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-03-2009 11:28