herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVII/202/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 lutego 2009 r. sprawie powołania Redaktora Naczelnego strony internetowej www.stareczarnowo.

UCHWAŁA NR XXVII/202/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 lutego 2009 r.


w sprawie powołania Redaktora Naczelnego strony internetowej www.stareczarnowo.pl

Na podstawie art. 7 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24; z 1989 r. Nr 41, poz. 324 i Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173; z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181; z 2005 r. Nr 39, poz. 377; z 2007 r. Nr 89 poz. 590) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Ryszarda Stempińskiego na Redaktora Naczelnego strony internetowej www.stareczarnowo.pl

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXVII/202/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 lutego 2009 r.

Na wniosek Gminy Stare Czarnowo, postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie, strona internetowa www.stareczarnowo.pl została wpisana do rejestru dzienników i czasopism.
W związku z powyższym wydawca, którym jest Gmina Stare Czarnowo, zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo Prasowe, powołuje redaktora naczelnego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-03-2009 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2009 11:57