herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 21 grudnia 2005 r. godz. 1300
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

 1. Otwarcie obrad XXXI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji tj. z dnia 28.11.2005 r. i z XXX sesji tj. z dnia 30.11.2005 r .
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXIX sesji - 28.11.05 r.  i z XXX sesji z dnia 30.11.2005 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3.  podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia  nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
  przez Gminę Stare Czarnowo
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 10. Zapytania sołtysów.
 11. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 13-01-2006 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2006 13:57