herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVIII/213/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/213/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 300.000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 300.000 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 300.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000 zł

§ 2.  Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 300.000 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-04-2009 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2009 10:13