herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIX/214/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008

UCHWAŁA NR XXIX/214/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 kwietnia 2009 r.


w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta gminy Stare Czarnowo z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2008 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2008 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-05-2009 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2009 14:10