herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XXXI
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 31 sierpnia 2009 r. godz. 1300
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XXXI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2009 r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
  1. sprawozdania z działalności stałych komisji w I półroczu 2009 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2009 r.
  • dyskusja.
 9. Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu – druk nr 1/XXXI;
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym – druk nr 2/XXXI
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. - druk nr 3/XXXI
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 4/XXXI
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 13. Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 (w tym: wykonanie budżetu za I półrocze 2009 r.)
 14. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 24-08-2009 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2009 14:09