herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXI/231/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXXI/231/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 sierpnia 2009 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 /oraz art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071; z 2001 r. Nr 49, poz.509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr169, poz.1387; z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz.565, Nr 78, poz.682, Nr 181, poz.1524; z 2008 r. Nr 229, poz.1539) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Władysława Dobrzańskiego z dnia 5.08.2009 r. na działania Wójta Gminy Stare Czarnowo, uznaje się skargę za zasadną.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXI/231/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 3 sierpnia 2009 r. przesłał według właściwości do Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo skargę na działania Wójta Gminy Stare Czarnowo, wniesioną przez radnego Rady Gminy Stare Czarnowo P. Władysława Dobrzańskiego, która wpłynęła do Przewodniczącego Rady w dniu 05.08.2009 r.
Zarzuty podniesione w przedmiotowej skardze zostały poddane debacie na XXXI sesji Rady Gminy Stare Czarnowo w dniu 31 sierpnia 2009 r. W wyniku głosowania Rada Gminy uznała skargę za zasadną.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-09-2009 15:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2009 15:24