herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXX/225/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2009 w sprawie zmiany uchwały NR XV/125/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. dot. uchwalenia ?Planu Odnowy Miejscowości Żelisławiec?.

UCHWAŁA NR XXX/225/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009


w sprawie zmiany uchwały NR XV/125/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. dot. uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelisławiec”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się tytuł uchwały NR XV/125/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelisławiec” nadając jej następujące brzmienie „ Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żelisławiec”

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXX/225/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W dniu 02.04.2009 wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wniosek Gminy Stare Czarnowo o przyznanie pomocy złożony w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 o tytule „Kształtowanie infrastruktury publicznej poprzez budowę chodników w miejscowościach Żelisławiec i Kartno na terenie Gminy Stare Czarnowo” . W wyniku weryfikacji wniosku komitet oceniający projekt stwierdził uchybienie w zapisie uchwały dot. uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelisławiec”. Działając zgodnie z otrzymanymi wytycznymi zmiana w/w zapisu jest niezbędnym elementem przy dalszej ocenie wniosku.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 11:58