herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXIII/233/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/152/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r

UCHWAŁA NR XXXIII/233/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 października 2009 r.


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/152/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XX/152/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kartno w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kaziemierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXIII/233/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 października 2009 r.

W uchwale Rady Gminy Nr XX/152/08 z dnia 10.09.2008 r. wykazano do sprzedaży działkę nr 128/8 z obrębu ewidencyjnego Kartno, która wymaga uregulowania stanu prawnego. W trakcie czynności geodezyjnych związanych z podziałem okazało się, że część ww. nieruchomości zajęta jest przez znajdującą się w sąsiedztwie szklarnię. Sprzedaż nieruchomości bez uregulowania tej kwestii jest niemożliwa dlatego też przyjęcie uchwały jest zasadne.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 12:03