herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/64/09 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo z wyłączeniem świetlicy w Starym Czarnowie.

ZARZĄDZENIE Nr II/64/09
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 listopada 2009 r.


w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo z wyłączeniem świetlicy w Starym Czarnowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 tekst jednolity; z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806; z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 167, poz. 1759; z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458)

§ 1. Za wynajem Sali obowiązują następujące stawki:

  • Wesela i zabawa sylwestrowa 600,00 zł ogółem 6 dni, kaucja 200,00 zł
  • komunie, zabawy i inne uroczystości- 200,00 zł, kaucja 100,00 zł
  • spotkania, zebrania – 100,00 zł, kaucja 50zł
  • imprezy ogólno gminne na rzecz społeczeństwa- bezpłatnie.

§ 2. Opłata za energię elektryczną i gaz według wskazań licznika.

§ 3. Opłaty i kaucje należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Stare Czarnowo przed wynajęciem Sali. Kaucję należy wpłacić w ciągu 7 dni po otrzymaniu pisemnej zgody. W razie rezygnacji kaucja nie podlega zwrotowi.

§ 4. Do opłat wymienionych w §1 i 3 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

§ 5. W uzasadnionych przypadkach zwalnia się z opłat lub je zmniejsza. Zwolnienie lub zmniejszenie opłat dotyczy §1.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr I/11/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 06.04.2004 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem Sali oraz wypożyczanie naczyń.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarczych i archiwum.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-12-2009 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2009 11:20