herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/67/09 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2009 w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2009 roku.

ZARZĄDZENIE Nr II/67/09
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 listopada  2009

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2009 roku.

Na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku / Dz. U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r.  Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  66.715 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
758       Różne rozliczenia - 66 715,00
75818      Rezerwy ogólne i celowe - 66 715,00
4810 Rezerwy - 66 715,00

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  66.715 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
757       Obsługa długu publicznego 7 000,00
75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 7 000,00
801       Oświata i wychowanie 50,00
80113   Dowożenie uczniów do szkół 50,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50,00
852       Pomoc społeczna 200,00
85295   Pozostała działalność 200,00
3110 Świadczenia społeczne 200,00
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 015,00
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 415,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 415,00
90002   Gospodarka odpadami 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
90003   Oczyszczanie miast i wsi 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 200,00
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 16 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00
90095   Pozostała działalność 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
926       Kultura fizyczna i sport 31 450,00
92601   Obiekty sportowe 31 450,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 450,00

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-12-2009 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2009 11:58