herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/13/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/13/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 marca 2010

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750       Administracja publiczna 0,00
75075    Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 000,00
801       Oświata i wychowanie 0,00
80101    Szkoły podstawowe 2 462,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 462,00
80104    Przedszkola - 2 355,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 465,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110,00
80110    Gimnazja 903,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 903,00
80148    Stołówki szkolne - 1 010,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 010,00
852         Pomoc społeczna 0,00
85212    Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23,84
4410 Podróże służbowe krajowe - 23,84
85295    Pozostała działalność 0,00
   Jednostka - Urząd Gminy  
3110 Świadczenia społeczne 1 000,00
   Jednostka - Ośrodek Pomocy Społecznej  
3110 Świadczenia społeczne -1 000,00
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90095    Pozostała działalność 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 520,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00
4300 Zakup usług pozostałych - 5 700,00
Razem: 0,00

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 12-04-2010 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2010 10:24