herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XL
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 24 czerwca 2010 r. godz. 1300
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XL sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie zaświadczenia przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie o wyborze na radnego p.Marcina Krawczyka.
 3. Ślubowanie radnego.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 20.04.2010 r.
 5. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Zapytania sołtysów.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kołbaczu – druk nr 1/XL,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/228/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu – druk nr 2/XL.
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie -druk nr 3/XL
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin – druk nr 4/XL.
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 – druk nr 5/XL
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010r. – druk nr 6/XL.
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze roku budżetowego – druk nr 7/XL.
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Stare Czarnowo oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych – druk nr 8/XL
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo - druk nr 11/XL
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 – druk nr 12/XL
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – druk nr 13/XL
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 21. Rozpatrzenie wniosku dot. roszczenia właściciela działki nr 19/1 z obrębu Binowo wobec Gminy Stare Czarnowo w sprawie wykupienia nieruchomości.
  1. dyskusja
  2. wyrażenie opinii.
 22. Informacje z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie i jej Filii w Kołbaczu za rok 2009 (w tym wykonanie budżetu) – druk nr 9 i 10/ XL.
  • dyskusja.
 23. Informacje z działalności sołtysów w 2009r.
 24. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-06-2010 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 02-07-2010 15:30