herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/32/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR II/32/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 49.955 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
751      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 955,00
75107     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2 955,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 955,00
852         Pomoc społeczna 47 000,00
85212     Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 47 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 000,00

Razem:

49 955,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 49.955 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
751       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 955,00
75107    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2 955,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 710,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 220,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 580,00
4300 Zakup usług pozostałych 445,00
852      Pomoc społeczna 47 000,00
85212    Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 47 000,00

3110

Świadczenia społeczne 47 000,00
Razem:

49 955,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-07-2010 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 08:21