herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/42/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/42/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 249 ust. 1  ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 815 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
750       Administracja publiczna 815,00
75056    Spis powszechny i inne 815,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 815,00
Razem: 815,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 815 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750     Administracja publiczna 815,00
75056   Spis powszechny i inne 815,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 693,32
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104,69
4120 Składki na Fundusz Pracy 16,99
Razem: 815,00

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-10-2010 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2010 10:57