herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/60/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR II/60/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 94.290,64 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010     Rolnictwo i łowiectwo 94 290,64
01095   Pozostała działalność 94 290,64
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 94 290,64

Razem:

94 290,64

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 94.290,64 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010     Rolnictwo i łowiectwo 94 290,64
01095   Pozostała działalność 94 290,64
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 385,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,83
4300 Zakup usług pozostałych 363,00
4430 Różne opłaty i składki 92 441,81
Razem:

94 290,64

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-01-2011 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2011 12:35