herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/62/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR II/62/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 listopada 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 4.160 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

852

 

 

Pomoc społeczna

4 160,00

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4 160,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4 160,00

Razem:

4 160,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 4.160 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

852

 

 

Pomoc społeczna

4 160,00

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4 160,00

3110

Świadczenia społeczne

4 160,00

Razem:

4 160,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-01-2011 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2011 12:40