herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/65/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2010 roku.

DOKUMENT ARCHIWALNY

ZARZĄDZENIE  Nr II/65/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2010 roku.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / Dz. U.  z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  950,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
758     Różne rozliczenia - 950,00
75818   Rezerwy ogólne i celowe - 950,00
4810 Rezerwy - 950,00

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  950,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750     Administracja publiczna 600,00
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00
852     Pomoc społeczna 350,00
85295   Pozostała działalność 350,00
3110 Świadczenia społeczne 350,00

Razem:

0,00

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-01-2011 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 12-04-2013 07:46