herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/66/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR II/66/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 3 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 864,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 864,00
85415   Pomoc materialna dla uczniów 864,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 864,00

Razem:

864,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 864,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 864,00
85415   Pomoc materialna dla uczniów 864,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 864,00

Razem:

864,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-01-2011 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2011 12:43