herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/3/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE Nr III/3/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2011 roku


w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych

Działając na podstawie art. 41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; zmiany: Nr 167, poz.1372,Nr 128, poz.1401; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.719, Nr 122, poz.1143, z 2004 r. Nr 29 poz..257, Nr 99, poz. 1001,Nr 152 poz.1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz..1110, Nr 155, poz.1298, Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Z dniem 01.02.2011r. odwołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr II/1/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr II/15/2008 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-03-2011 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 11-03-2011 13:51