herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR VI/28/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/294/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010r. dotyczacej ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2011.