herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/15/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE Nr III/15/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 20 kwietnia 2011 roku


w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Działając na podstawie art. 9a ust 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2010r. Nr 125, poz. 842/ oraz uchwały Rady Gminy Stare Czarnowo Nr VI/34/11 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Czarnowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam co następuje:

§ 1. Z dniem 01.05.2011r. powołuję Gminny Zespół Interdyscyplinarny zwany dalej „Zespołem” w składzie:

  • Palus Małgorzata –przedstawiciel oświaty, Zespołu Szkół w Kołbaczu
  • Sipko Dorota – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
  • Bryczkowski Piotr – przedstawiciel Policji, Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie/Posterunek Policji w Starym Czarnowie
  • Dynowski Zbigniew – przedstawiciel ochrony zdrowia, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy /Indywidualna Praktyka Lekarska/
  • Wiśniewska Elżbieta – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie
  • Mularski Henryk – parafia rzymskokatolicka p. w Wspomożenia Wiernych w Starym Czarnowie
  • Dziarmaga Wiesława – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Gryfinie
  • Adrabińska Elżbieta – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie

§ 2. Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Zespołu, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu

§ 3. Wybory o których mowa w § 2. odbywają się w głosowaniu jawnym.

§ 4. Zespół opracowuje regulamin organizacyjny określający zakres prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zespołu oraz tryb ich odwoływania. Powyższy regulamin podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Stare Czarnowo w drodze zarządzenia.

§ 5. Kadencja zespołu upływa z dniem 30.04.2014r.

§ 6. Zespół realizuje zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz określone w art. 9b.ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2010r. Nr 125, poz. 842/

§ 7. Zarządzenie powierza się do wykonania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 01.05.2011r.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-05-2011 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 06-05-2011 10:41