herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IX/52/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie

UCHWAŁA NR IX/52/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 10 czerwca 2011r.


w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290; z 2008 r. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98, poz.817, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1707; z 2010r. Nr 96, poz.620 Nr 107, poz.679, Nr 230, poz.1507; z 2011r. Nr 45, poz. 235) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr IX/52/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 czerwca 2011r.

W dniu 20.05.2011r. wpłynęło pismo Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 maja 2011r. znak; WZ.9024.05.2011.KW w sprawie wydania opinii do załączonego projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 18 maja 2011r. w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie, dla którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.
Likwidacja zakładu j/w ma na celu przekazanie działalności medycznej niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pn. Przychodnia Portowa Sp. z o.o. utworzonemu przez spółkę pracowniczą.
Zgodnie z art.89 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego winien wyrazić swoją opinię w ciągu 30 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.

Uzasadnienie

Przewodniczący Rady
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 24-06-2011 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2011 10:07