herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/26/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/26/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 maja 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
010     Rolnictwo i łowiectwo 0,00
01008   Melioracje wodne 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 996,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 996,00
01095   Pozostała działalność 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 35,18
4300 Zakup usług pozostałych 35,18
750     Administracja publiczna 0,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 240,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 240,00
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 3 000,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 0,00
4260 Zakup energii 2 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 100,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 542,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 542,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00
85395   Pozostała działalność 0,00
4307 Zakup usług pozostałych - 300,00
4309 Zakup usług pozostałych - 100,00
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 300,00
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 100,00
Razem: 0,00

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-07-2011 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2011 12:56