herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/30/201 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/30/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 czerwca 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
010     Rolnictwo i łowiectwo 0,00
01008   Melioracje wodne 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00
4300 Zakup usług pozostałych - 600,00
600     Transport i łączność 0,00
6006   Drogi publiczne gminne 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 500,00
4270 Zakup usług remontowych 3 500,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 0,00
700   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 500,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 500,00
750     Administracja publiczna 0,00
75011   Urzędy wojewódzkie 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 365,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 365,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 261,00
4430 Różne opłaty i składki 50,00
4580 Pozostałe odsetki 11,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
7542   Ochotnicze straże pożarne 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2 100,00
4270 Zakup usług remontowych 2 100,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 428,00
4300 Zakup usług pozostałych - 428,00
926     Kultura fizyczna 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4270 Zakup usług remontowych - 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
852     Pomoc społeczna 0,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 243,89
4300 Zakup usług pozostałych - 243,89
Razem: 0,00

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-07-2011 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2011 12:59