herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/50/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR III/50/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 100 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
801     Oświata i wychowanie 100,00
80195   Pozostała działalność 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  zadań bieżących gmin 100,00

Razem:

100,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 100 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Urząd Gminy Stare Czarnowo

801     Oświata i wychowanie 100,00
80195   Pozostała działalność 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00

Razem:

100,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-09-2011 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2011 12:19