Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X/55/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011.

UCHWAŁA NR X/55/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 7 września 2011 r.


w sprawie zmiany w uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VI/23/2011 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2011r. dokonuje się zmian Załącznika Nr 3 według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr X/55/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 7 września 2011r.

Po przeanalizowaniu zapisów art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) postanawia się wprowadzić zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Stare Czarnowo. Zgodnie z interpretacją Regionalnych Izb Obrachunkowych wyłączeniu przy obliczaniu ustawowego limitu zadłużenia podlegają tylko te pożyczki kredyty, które zaciągane są na część unijną podlegającą zwrotowi po rozliczeniu wniosków o płatność, oraz tylko ta część spłat kredytów i pożyczek, które dotyczą części unijnej finansowania inwestycji.
W związku z powyższym zmniejsza się wartość planowanych przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej (§ 903) o kwotę 1.407.620 zł a zwiększa się o tę kwotę wartość planowanych przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952).
W przypadku rozchodów Gminy zmniejsza się o kwotę 416.000 zł wartość planowanych spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963), a zwiększa się wartość planowanych spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-09-2011 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2011 08:33