herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/49/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE Nr III/49/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 24 sierpnia 2011 roku


w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Działając na podstawie art. 9a ust 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2010r. Nr 125, poz. 842/ oraz uchwały Rady Gminy Stare Czarnowo Nr VI/34/11 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Czarnowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr III/15/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego §1 otrzymuje brzmienie:
Z dniem 01.09.2011r. powołuję Gminny Zespół Interdyscyplinarny zwany dalej „Zespołem” w składzie:

  • Palus Małgorzata –przedstawiciel oświaty, Zespołu Szkół w Kołbaczu
  • Sipko Dorota – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
  • Bryczkowski Piotr – przedstawiciel Policji, Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie/Posterunek Policji w Starym Czarnowie
  • Dynowski Zbigniew – przedstawiciel ochrony zdrowia, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy /Indywidualna Praktyka Lekarska/
  • Wiśniewska Elżbieta – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie
  • Mularski Henryk – parafia rzymskokatolicka p. w Wspomożenia Wiernych w Starym Czarnowie
  • Dziarmaga Wiesława – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Gryfinie
  • Dwornik Anna – Zespół Szkół w Kołaczu /pedagog szkolny/
  • Świątek Mańkowska – psycholog
  • Adrabińska Elżbieta – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie

§ 2. Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3. Zarządzenie powierza się do wykonania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2011r.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek  Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-09-2011 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 23-09-2011 13:30