herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/45/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego Nr 1

ZARZĄDZENIE Nr III/45/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 12 sierpnia 2011 r.


w sprawie:  powołania Zespołu Spisowego Nr 1

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrześnie 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuję Zespół Spisowy Nr 1 w składzie :
  1. Zbigniew Ślęzak - Przewodniczący Podinspektor
  2. Olga Stolarska - Członek Podinspektor
  3. Kazimierz Nowicki - Członek Inspektor

§ 2. Zadaniem Zespołu Spisowego Nr 1 jest przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątkowych znajdujących się w remizach OSP Stare Czarnowo, Kołbacz, Żelewo, Żelisławiec i magazynie obrony cywilnej.

§ 3.  Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień: 

 1. OSP Stare Czarnowo - 12.10.2011 r.
 2. OSP Kołbacz - 14.10.2011 r.
 3. OSP Żelewo - 18.10.2011 r.
 4. OSP Żelisławiec - 20.10.2011 r.
 5. Magazyn obrony cywilnej - 08.11.2011 r.

§ 4.Inwentaryzację przeprowadza się w oparciu o arkusze spisowe o numerach 001 do 010, które wydano Przewodniczącemu Zespołu Spisowego.

§ 5 Ustala się termin rozpoczęcia inwentaryzacji na dzień 12 października  2011 r. oraz termin zakończenia na dzień 08 listopada 2011 r.

§ 6. Osoby, o których mowa w § l,  ponoszą pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie spisu z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 27-09-2011 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2011 10:47