herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/74/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2011 roku.

ZARZĄDZENIE Nr III/74/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2011 roku.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / Dz. U.  z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  10.465,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
758     Różne rozliczenia - 10 465,00
75818   Rezerwy ogólne i celowe - 10 465,00
4810 Rezerwy - 10 465,00

Razem:

-10 465,00

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  10.465,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
710     Działalność usługowa 365,00
71035   Cmentarze 365,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
750     Administracja publiczna 10 100,00
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 100,00

Razem:

10 465,00

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-12-2011 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2011 11:18