herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr III/23/2013 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, przy realizacji operacji pn. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków typ SBR w Kołowie. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00163-6921-UM1600196/12 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.