herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO dot. biogazowni


 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO

Na podstawie art. 29, 30 i 33 ustawy   z dnia    3 października 2008r o Udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach   oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz.1227 z 2008r), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustaw Dz. U z 2000r nr 98 poz. 1071   z późniejszymi zmianami)

podaję do publicznej wiadomość informację o :

 

sporządzeniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko    polegającego na:

Budowie biogazowni o mocy 1,2 MW w miejscowości Dębina. 

Postępowanie wszczęte zostało na wniosek firmy pn. : Biogazownia Kołbacz Spółka z o.o. ul. Warcisława 1; 74-106 Kołbacz

     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczanie:

  1. na stronie internetowej BIP Gminy Stare Czarnowo

  2. na tablicy ogłoszeń Gminy Stare Czarnowo

oraz powiadomienie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni

  1. Sołtysa Sołectwa Kołbacz Gmina Stare Czarnowo

  2. Sołtysa Sołectwa Debina Gmina Stare Czarnowo

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Urzędzie Gminy w Starym Czarnowie ul Św. Floriana 10 , 74-106 Stare Czarnowo pok. nr 25.

Stare Czarnowo 2013-11-28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 28-11-2013 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2013 10:43