herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXIV/239/2014 z dnia 18 czerwca 2014r.w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Gminą Miasto Szczecin, dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Stare Czarnowo do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.