herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR V/33/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z  dnia 17 lutego  2003r. w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Rady Gminy  Stare Czarnowo na 2003r.

Uchwała Nr V/33/03

UCHWAŁA NR V/33/03 
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z  dnia 17 lutego  2003 r.

 

w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Rady Gminy  Stare Czarnowo na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z  2001r.  Nr 142,  poz. 1591;  z  2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1805 /Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza  plan pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2003r. stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Zał. do uchwały  Nr V/33/03
Rady Gminy Stare Czarnowo 
z dnia 17.02.2003r

PLAN  PRACY  RADY  GMINY  STARE  CZARNOWO NA  2003r.

Lp. T e m a t y k a     p o d s t a w o w a Termin  sesji
 I.
 1. Uchwalenie  Statutu  Gminy.
 2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2003r.
 3. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady  na 2003r.
 4. Utworzenie Zespołu Szkół w Kołbaczu.
 5. Sprawozdania z działalności sołtysów za minioną   kadencję
Luty
 II.  
 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2003 r.
 2. Uchwalenie Gminnego Program Rozwiązywania Problemów    Alkoholowych  na 2003 r.
 3. Usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych
  na terenie gminy, warunki sprzedaży.
 4. Zatwierdzenie wieloletniego planu inwestycyjnego.
Marzec
III
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002r.
   – podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji
  Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych za 2002r.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka  Pomocy
  Społecznej w  Starym Czarnowie za 2002r.
Kwiecień
 IV
 1. Określenie procedury uchwalania budżetu gminy.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku
  publicznego   na terenie gminy za I półrocze 2002r.
 3. Informacja z działalności bibliotek w Kołbaczu  i Starym  Czarnowie.
Czerwiec
 V
 1. Informacja sołtysów z działalności za I półrocze  2003r.
 2. Sprawozdania z działalności stałych komisji za 
  I   półrocze 2003r.
 3. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia
  roku szkolnego   2003 / 2004. 
 4. Informacja Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy
  za I półrocze 2003r.
Sierpień
VI
 1. Informaja Prezesa LZS z działalności za okres
  I półrocza 2003r.
 2. Informacja Gminnego Komendanta OSP o ochronie 
  przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo 
  za  okres I półrocza 2003r. 
Wrzesień
VII
 1. Projekt budżetu gminy na 2004r.
 2. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2004r.
Listopad
VIII
 1. Informacja o stanie  bezpieczeństwa, ładu i porządku
  publicznego na terenie gminy w II półroczu 2003r.
 2. Uchwalenie budżetu gminy na 2004r.
 3. Uchwalenie planów pracy Rady Gminy  na 2004r.
 4. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji na 2004r.
Grudzień

U w a g a :

Na poszczególnych sesjach oprócz w/w  tematów –  Rada Gminy będzie rozpatrywała i podejmowała uchwały w bieżących sprawach statutowych  i gospodarczych gminy m.in. w zakresie :

 • zmian w budżecie,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • zagospodarowania przestrzennego gminy.
Ponadto Rada Gminy  będzie informowana o:  
 • działalności Wójta  w okresie między sesyjnym,
 • pracy Rady w okresie między sesyjnym.
 • o stanie finansowym gminy.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 17:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 17:22