herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Dobropole Gryfińskie, gmina Stare Czarnowo, realizowanej na działkach nr: 64, 207, 211, 216/1, 216/2, 216/3, 219, 222 w obrębie Dobropole Gryfińskie, na działkach nr: 207, 247 w obrębie Śmierdnica Las