herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR VI/43/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

U c h w a ł a Nr VI / 43 / 03

UCHWAŁA  NR VI/43/03
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z  dnia 17 marca 2003 r.

 

w  sprawie  powołania  Skarbnika Gminy. 

Na  podstawie  art. 18  ust.2 pkt 3 ustawy z  dnia 8  marca  1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806 / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.  Powołuje  się   Panią   AGATĘ   BARAN  na  stanowisko Skarbnika  Gminy Stare Czarnowo.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia,  z mocą obowiązującą od  dnia 18 marca 2003 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 18:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 18:24