herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR X/64/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 lipca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Starym Czarnowie "w Likwi

Uchwała Nr X/64/03

UCHWAŁA NR X/64/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z  dnia  7  lipca  2003 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Gminnej  Spółdzielni  "Samopomoc Chłopska" w Starym Czarnowie "w  Likwidacji".

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz . 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806 / i  art. 49  ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2000 r. Nr 46,  poz. 543, Nr 6, poz.70; z 2001 r. Nr 129, poz.1447,  Nr 154, poz.1800;  z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz.1070, Nr 113, poz. 984, Nr130, poz.1112, Nr 200, poz . 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15 /  Rada Gminy  uchwala co następuje: 

§ 1.  Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od  Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Starym Czarnowie  ,, w Likwidacji ”  następujących działek:

  • 407/5  o powierzchni  30 m2  położoną  w obrębie ewidencyjnym   Stare Czarnowo ,
  • 407/6  o powierzchni  112 m2 położoną w obrębie ewidencyjnym    Stare Czarnowo,
  • 407/7  o powierzchni  289 m2 położoną w obrębie ewidencyjnym    Stare Czarnowo ,
  • 1/3 działki  385/8  o powierzchni  131 m2  położoną  w obrębie ewidencyjnym   Stare Czarnowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała  wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:20