herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XI/73/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 września 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy oczyszczalni wraz z kanalizacją w Dębinie.

UCHWAŁA NR XI / 73 / 03

UCHWAŁA NR XI/73/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 września 2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy oczyszczalni  wraz z kanalizacją w Dębinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się  zgodę na nieodpłatne przejęcie na mienie Gminy Stare Czarnowo od Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Kołbacz  Spółka. z o. o.  działki nr 11/ 3  położonej w obrębie ewidencyjnym Dębina o powierzchni  4215 m2   będącej w użytkowaniu wieczystym zakładu oraz urządzeń infrastruktury oczyszczalni ścieków  wraz z kanalizacją, która jest własnością zakładu.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:39