herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/84/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 października 2003r. w sprawie dzierżawy działki w drodze przetargu.

UCHWAŁA NR XII/ 84 / 03

UCHWAŁA NR XII/84/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
 z dnia 27 października 2003r. 

w sprawie dzierżawy działki w drodze przetargu

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 /  Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy na okres 10 lat , w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 322/ 30 o powierzchni 33600 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym Żelisławiec.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E

Działka nr 322/ 30 położona jest w obrębie ewidencyjnym Żelisławiec. Przeznaczona jest do wykorzystania na pole namiotowe, z dostępem do wody. Teren częściowo zalesiony. Jest niewykorzystana, w związku z powyższym przeznacza się ją do dzierżawy. Dzierżawa odbędzie się w drodze przetargu  ustnego nieograniczonego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 20:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 20:18