Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIV/91/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów.

UCHWAŁA Nr XIV/91/03

UCHWAŁA NR XIV/91/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 14 pkt 1-4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity; Dz. U. z 2002 r. Nr 9 , poz.84 , Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200 poz. 1953. Nr 203, poz. 1966). Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1 Ustala się stawkę podatku od posiadania psów na terenie Gminy Stare Czarnowo w kwocie 10 zł od każdego psa.

§ 2 Podatek pobiera się w połowie ustalonej stawki jeżeli osoba posiadająca psa weszła w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3 Podatek od posiadania psów płatny jest z góry bez wezwania do końca miesiąca marca każdego roku oraz w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 4 Pobór podatku od posiadania psów na terenie Gminy Stare Czarnowo prowadzą Sołtysi i Urząd Gminy w odniesieniu do wszystkich mieszkańców. Zobowiązuje się sołtysów poszczególnych miejscowości do sporządzenia wykazu posiadaczy psów

§ 5 Zarządza się pobór podatku od posiadania psa w drodze inkasa. Inkasentami podatku od posiadania psów są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 30% od pobranej kwoty.

§ 6 Zwalnia się z podatku od posiadania jednego psa posiadaczy których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura.

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo .

§ 8 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 20:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 20:49